FAQ items aan het laden...

Martijn en Daniëlle Overvest

Martijn en Daniëlle Overvest2020-11-16T13:12:22+00:00

Werkzaam bij Stichting Gave

Martijn en Daniëlle Overvest zijn op 1 november 2020 vanuit onze gemeente uitgezonden om te werken onder vluchtelingen in Nederland. We kijken terug op een mooie uitzenddienst. Op de uitnodiging voor hun uitzenddienst stond de Bijbeltekst uit Mattheüs 28:19 centraal: Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. In navolging van deze tekst werken Martijn en Daniëlle via stichting Gave in Nederland onder vluchtelingen. Zij delen hun geloof via het werk op kantoor en als pastor in de ACZ’s. We wensen Martijn en Daniëlle van harte Gods zegen toe bij dit mooie zendingswerk in Nederland en bevelen hen aan in jullie gebeden.

Omdat we niet allemaal de gelegenheid hebben om uitgezonden te worden, is er ook de mogelijkheid om Martijn en Daniëlle hierbij financieel te steunen.  Klik hiervoor op de knop rechts onder de foto van Daniëlle en Martijn. Alvast hartelijk dank voor uw gebed en uw gift.

 

Geef een gift

Stichting Gave
Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Kijk voor meer informatie op de site van Stichting Gave.

Stichting Gave