FAQ items aan het laden...

Bezoeken

Bezoeken2019-01-25T13:31:55+00:00

Huisbezoek

In gesprek over gezin, kerk en persoonlijk geloofsleven
De kerkenraad streeft er naar eens in de drie jaar alle gezinnen die ingeschreven zijn te bezoeken. Enerzijds om plaats te geven aan het gesprek over gezin, kerk en persoonlijk geloofsleven, anderzijds om het persoonlijk contact te onderhouden.

Ziekenbezoek

Een bezoek door predikant of ouderling
Bij opname in ziekenhuizen en dergelijke instellingen, of bij ziekte thuis, gelieve men zelf de predikant of de sectieouderling op de hoogte te (laten) stellen, opdat men u kan bezoeken.

Ouderenbezoek

Bezoek aan gemeenteleden boven 80 jaar

Bezoeken aan ouderen wordt verzorgd door Dhr. T. Buijs en Dhr. J.N. Matze, die ook de gemeenteleden van 80 jaar en ouder bezoekt ter gelegenheid van hun verjaardag. Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden ook ten minste één keer per jaar bezocht door de predikant (niet  rond de verjaardag).

Bezoekcommissie

Bezoek rondom verjaardag en huwelijksjubileum
Er worden bezoeken afgelegd bij gemeenteleden van 70-80 jaar, nieuw ingekomenen en ter gelegenheid van huwelijksjubilea.