FAQ items aan het laden...

JV ‘Timotheüs’

JV ‘Timotheüs’2018-12-29T15:18:45+00:00

Jeugdverening vanaf 16 jaar

De jeugdvereniging is voor alle jongelui vanaf 16 jaar, of in het lopende seizoen 16 jaar worden. We vergaderen als regel op zondagavond eens in de twee weken, na de kerkdienst in het Hervormd Centrum. Dan wordt een inleiding per toerbeurt verzorgd door een drietal leden. Ook gaan we 1x per jaar een weekend op kamp. Als het mogelijk is proberen we ook elk seizoen een uitwisseling te organiseren met een JV van een andere gemeente.