FAQ items aan het laden...

Preekbespreking!

Op D.V. zondagavond 7 juli a.s. wordt een preekbespreking gehouden.

Programma
Na de avonddienst bent u en jij ook van harte welkom in het Hervormd Centrum om 20:00 uur voor koffie, thee en wat lekkers erbij. Vervolgens zullen we samen zingen, bidden en ons verdelen in groepjes om de gespreksvragen over de verkondiging te bespreken. Na deze groepsbespreking is er nog kort gelegenheid tot het stellen van vragen en sluiten we de avond af met zingen en gebed.

Waarom zijn er preekbesprekingen?
Preekbesprekingen worden georganiseerd om als gemeente van elkaar te leren en elkaar te versterken in het geloof, dit leidt vaak tot openhartige gesprekken bij de bezoekers, vaak omdat zij met dezelfde vragen zitten.

Voor wie?
De preekbesprekingen zijn er voor u en jou. Juist de mix van 15 jaar tot 80+ maakt deze avond zo waardevol. We kunnen van elkaar leren en elkaar bemoedigen in het geloof. Samen willen we God beter leren kennen, groeien in geloof, ontdekken wat Gods plan is voor ons leven en wat God ons leert uit de Bijbel.

De preekbespreking is er voor de gemeente, dus ook voor u en jou! Van harte welkom!

2019-06-08T14:44:43+00:00