FAQ items aan het laden...

Historie van ons kerkgebouw

Historie van ons kerkgebouw2019-01-17T18:22:30+00:00

Historie van ons kerkgebouw

december 2018

1300

Hoewel niet met zekerheid te zeggen, wordt er vanuit gegaan dat omstreeks 1300 een eenvoudig tufstenen kerkje gebouwd werd op de plaats van de huidige kerk. In de tweede helft van de 15e eeuw werd de kerk vergroot en verfraaid. Uit die tijd dateert ook de grote torenklok. Aan het eind van de luiklok staat het jaar 1473. De kerk van Nederlangbroek behoorde in de middeleeuwen tot het bezit van de Utrechtse domkapittel. Zij was een dochterkerk van de parochiekerk in Doorn.

1581

Op 26 augustus 1581 werd door de Staten van Utrecht de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst verboden en de gereformeerde leer als enige in de kerk erkend.

1672

In 1672 werd de kerk als onderkomen voor de Franse troepen gebruikt.

1717

Op 20 september 1717 werden de kerk en de toren door blikseminslag ernstig beschadigd.

1771

Na veel moeite, onder andere door de verkoop van landerijen kon de kerk in 1771 bijna geheel vernieuwd worden. Uit deze tijd dateert de huidige kansel.

1809

Bij de volkstelling van 1809 bedroeg op een totaal van 623 inwoners het aantal Hervormden in Nederlangbroek 452 of ruim 70%. In de loop van de tijd hebben er veel verbouwingen en restauraties plaatsgevonden aan en in de kerk.

1920

In 1920 werden de petroleumlampen vervangen door elektrische verlichting.

1988

In 1988-1989 heeft onder leiding van architect ir. N.C.G.M. van der Rijt uit Lienden de toren een grote restauratie ondergaan. Ter vervanging van de waarschijnlijk voor de Franse tijd ook al aanwezige klokken zijn toen ook twee luiklokken aangebracht. Deze werden geschonken door de heer H.J.E. van Beuningen en de heer P. Fentener van Vlissingen. In 2003 is de consistorie gerestaureerd.