Livestream, hoe gaat dat eigenlijk?

 
 
 
Sinds een aantal weken is het, door de corona maatregelen, niet meer mogelijk om fysiek samen te komen in onze kerk. Om de beleving van het samenzijn, naast het gesproken Woord te vergroten, heeft de kerkenraad ingestemd met het idee om de kerkdienst ook in beeld te kunnen volgen.
Onderstaande foto geeft een overzicht van de bezetting in de kerk op zondagochtend 29 maart. De dominee zit nog (op gepaste afstand) tussen de ouderling van dienst en de dienstdoende diaken. Verder de koster, “beeldtechnicus” en een aantal gezinsleden van de dienstdoende broeders.

Overzicht van de bezettting tijdens een livestream kerkdienst

Om de kerkdienst ook van beeld te kunnen voorzien, zijn er een aantal zaken nodig. Een kanaal waarop je gaat “uitzenden”, een camera, geluid, snel internet en je moet mensen hebben die dit aan elkaar knopen en bedienen.
Rik van Dijk en Arthur Lekkerkerker (ingevlogen uit Kootwijkerbroek maar met sterke familiebanden met onze Langbroekse gemeente), hebben dit opgepakt. Een YouTube kanaal gemaakt, beveiligingscamera aangepast, geluid van de kerktelefoon afgetapt. Het liep voorspoedig.

Bedieningskast in de consistorie

Beveiligingscamera op statief voor de preekstoel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het testen bleek echter, dat de internetaansluiting in de kerk te weinig snelheid heeft om naast geluid ook beeld naar het internet te sturen. Dat was een tegenvaller. Hoe nu verder? In het Hervormd Centrum hebben we wel snel internet, maar dat is een te overbruggen afstand van 100 meter.
’s Avonds toch maar besloten om een kabel van 100 meter te bestellen, zodat we een snelle verbinding tot stand konden brengen. De volgende ochtend tijdens het aanleggen spraken we “meester Matze” die aangaf ook glasvezelinternet te hebben en dat we daar gerust gebruik van mochten maken. Dat was een geweldig aanbod en scheelt tijdens de diensten behoorlijk uitrolwerk van de kabel.

Een kabel vanuit de kerk, via de toren naar buiten …

… over het grind …

 

… door de brievenbus bij Matze.

 

Op onderstaande foto de laptop voor in de kerk met daarop het programma wat geluid en beeld samenbrengt en doorgeeft voor uitzending op YouTube. De liturgie wordt klaargezet en de psalmen in beeld gebracht zodat er thuis kan worden meegezongen.

Beeldtechnicus Rik van Dijk

Het blijft bijzonder om op deze manier een kerkdienst te moeten houden. Het samenkomen als gemeente is een belangrijk goed.
Tegelijkertijd zijn we onze goede God dankbaar voor de middelen die hij ons geeft om de verkondiging van Zijn Woord ook op deze manier mogelijk te maken en een beetje dichterbij te brengen.
Namens het “uitzendteam”,

Piet van Dijk

2020-04-18T12:14:33+00:00