FAQ items aan het laden...

Kerkdiensten

Kerkdiensten2020-07-11T12:37:47+00:00

Actuele informatie

Zeer geliefde broeders en zusters,

We mogen nu weer met een groter aantal samenkomen om het geopende Woord. Wat een zegen en hoe meer zijn we het gaan waarderen nu dit geen vanzelfsprekendheid blijkt te zijn.

Fijn dat de meesten van u zich inmiddels hebben aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat op de onderstaande manier: We werken met een planning waarbij we in de week voor de dienst aan u bevestigen wanneer u welkom bent in de kerk; u kunt hiervoor een mail sturen naar kerkbezoek@hervormdlangbroek.nl. U kunt het beste aangeven dat u iedere dienst wilt komen, zodat het makkelijker is om de planning te maken. De bedoeling is om deze maand juli met ca. 70 personen samen te komen en de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Denkt u aan de richtlijnen van het RIVM. En blijf rekening houden met de 1,5m afstand, ook bij binnenkomst of het verlaten van de kerk. Vanaf heden zijn ook de zij-uitgangen weer open. Het verbod op napraten buiten de kerk is ook komen te vervallen.

We mogen ook blijven zingen tijdens de eredienst. Niet te hard, daarom verzoeken wij u om ingetogen te zingen.

De uitzending van de kerkdiensten zijn livestream te volgen via YouTube. De morgendienst vangt op zondag aan om 9:30 uur en de avonddienst om 18:30 uur.

Collecten
Uw collectebijdrage, die wij samen met de zendingscollecte, van harte aanbevelen, kunt u  overmaken naar rekening NL23 INGB 0000206798 ten name van Kerkrentmeesters Herv gem Nederlangbroek.

Het is ook mogelijk via Givt of door uw collectebonnen te deponeren in de brievenbus van het Hervormd Centrum. Uw collectebijdrage voor het zendingsbusje bij de uitgang ter ondersteuning van het zendingswerk van de GZB in Nicaragua kunt u overmaken via deze link.

Bijbelverhaal
Voor de kinderen is er via deze link een prachtig serie Bijbelverhalen te bekijken en te beluisteren, verteld door verschillende personen uit de gemeente. Ook zijn er een mooie kleurplaten beschikbaar. Veel kijk-, kleur- en luisterplezier!

De kerkenraad wenst u en jou thuis een gezegende zondag toe, in verbondenheid met elkaar.

Een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
Jos van der Meij, scriba