1988

In 1988-1989 heeft onder leiding van architect ir. N.C.G.M. van der Rijt uit Lienden de toren een grote restauratie ondergaan. Ter vervanging van de waarschijnlijk voor de Franse tijd ook al aanwezige klokken zijn toen ook twee luiklokken aangebracht. Deze werden geschonken door de heer H.J.E. van Beuningen en de heer P. Fentener van Vlissingen. In 2003 is de consistorie gerestaureerd.

2018-12-14T19:26:58+00:00