FAQ items aan het laden...

Berichten

Berichten2023-02-09T16:38:28+00:00

Informatie namens kerkenraad of kerkrentmeesters

Vertrek ds. Barth naar Vinkeveen

Op 30 december jl. heeft onze predikant, ds. C.J. Barth meegedeeld dat hij het beroep van Vinkeveen heeft aangenomen. Ook hij heeft in Langbroek geen ‘blijvende stad’. Maar toch, we zijn zo aan elkaar verbonden en dan komt het afscheid nu al snel dichtbij.

Reserveer deze data alvast in uw agenda:

  • 12 maart 2023 – 10:00 uur afscheidsdienst
  • 15 maart 2023 – 19:30-22:00 uur afscheidsreceptie voor de gemeente en dorpsgenoten in het Hervormd Centrum

De bevestiging en intrede in de Hervormde gemeente te Vinkeveen staat op de volgende datum gepland:

  • 26 maart 2023 – 10:00 uur bevestigingsdienst in Vinkeveen
  • 26 maart 2023 – 14:30 uur intrededienst in Vinkeveen

Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven.

De  kerkenraad

Energiebesparende maatregelen Hervormde Kerk Nederlangbroek

Zoals voor een ieder zijn ook voor onze kerk de kosten voor energie sterk gestegen. Deze kosten worden door de kerkrentmeesters betaald uit de opbrengst van kerkbalans en uit de collectes voor kerk en eredienst.

De actie die de meeste mensen momenteel nemen is kijken waar er energie te besparen is. Als kerkrentmeesters hebben we dit op onze vergadering van 17 oktober jl. ook gedaan. De directe aanleiding was de begrote stijging van ca. € 15.000,- energiekosten, maar wij hebben ook de opdracht om als een goed “rentmeester” met de ons beschikbaar gestelde middelen om te gaan.

We zijn tot de volgende directe actiepunten gekomen. Ze concentreren zich hoofdzakelijk op het verbruik van gas, omdat er mede door het gebruik van LED lampen aan de elektriciteitskant beperkt winst lijkt te halen.

In de kerk met ingang van 30 oktober 2022:

  • Verlagen van de temperatuur in de kerk met 2 graden (verwachte besparing is ca. 20% gas). Uitzondering zijn de doopdiensten.
  • Gordijnen gesloten tijdens opwarmen van de kerk en de kerkdiensten.
  • Ingang voor de kerkdienst uitsluitend via het luihuis. Figuurlijk staat de deur altijd open, letterlijk zal hij tussendoor meer dicht zijn. (we doen hierbij het spreekwoord “deur dicht, of ben je in de kerk geboren? “ enig geweld aan).

Met betrekking tot het Hervormd Centrum:

  • U bent van harte welkom in het HC. Toch graag een overweging om bijeenkomsten (bijvoorbeeld bijbelkringen) die net zo gemakkelijk in de vaak toch al warme huiskamer van één van de deelnemers gehouden kunnen worden, thuis te doen.
  • Meld het als een geplande bijeenkomst niet doorgaat. De ruimte is dan niet verwarmd zonder dat er gebruik van gemaakt wordt.
  • “Kleine” afwas. Graag met de hand en niet met de vaatwasser.

We begrijpen dat we met bovenstaande maatregelen wat van u vragen. Ons vertrouwen is, dat het voor een ieder mogelijk is om de lagere temperatuur met passende kleding te kunnen compenseren en dat we iedere zondag weer warm mogen worden van het Woord dat God tot ons spreekt.

Dank voor uw begrip,

De  kerkrentmeesters