FAQ items aan het laden...

Anneleen van Doorn

Anneleen van Doorn2022-04-23T06:37:04+00:00

Uitgezonden door de GZB

Op 6 oktober 2019 is Anneleen van Doorn vanuit onze gemeente door de GZB uitgezonden naar Nicaragua. Dominee Barth gaf Anneleen de tekst uit Romeinen 1 vers 16 mee: Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.

Anneleen heeft haar geloof in Jezus Christus gedeeld met de mensen en kinderen uit achterstandswijken in Nicaragua en hiermee Gods kracht aan hen laten zien. Ze heeft de lokale kerk geholpen met het opzetten van Bijbelonderwijs en de bijbehorende lessen en materialen ontwikkeld. Ook heeft ze meegeholpen bij activiteiten van de kerk onder jongeren, waarbij ze heeft kunnen getuigen van haar geloof en Gods liefde met hen heeft kunnen delen. Meer informatie is in de laatste nieuwsbrief van Anneleen te lezen.

Anneleen is in april 2022 teruggekeerd uit Nicaragua. Op zondag 24 april was om 10.00 uur de terugkomstdienst van Anneleen in onze gemeente. Via deze link is de dienst terug te kijken.

We willen iedereen hartelijk danken voor zijn/haar betrokkenheid in welke vorm dan ook!