~ Links ~

www.pkn.nl    Protestantse Kerk Nederland
www.kerkrentmeester.nl    Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer
www.begraafplaats.nl    Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
www.gzb.org     Gereformeerde Zendings Bond
www.izb.nl    Inwendige Zendingsbond
www.gereformeerdebond.nl    Gereformeerde bond in de PKN