Online reserveren Hervormd Centrum

Laatste meditatie

 

De aanklacht uitgewist

Maar Jezus nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. (Johannes 8:6)

Wat zou de Heere toch geschreven hebben in de aarde? Welke woorden stonden er? Of stonden er geen woorden? Er is al door velen naar geraden. Maar gissen is missen. We zullen het nooit weten. De evangelist Johannes heeft het niet opgeschreven. Het kan goed zijn dat hij ook niet wist welke woorden de Zaligmaker daar met Zijn vinger in het zand schreef. Maar Zijn schrijven had wel uitwerking!

Net als wij, hebben de mensen toen hun halzen uitgerekt om te kunnen zien wat Hij toch schreef. Ze tuurden en duwden elkaar aan de kant, maar zagen niet veel. Ze zagen enkel de Heere die iets schreef. En dat was juist de bedoeling van de Heiland. Zo-even waren alle ogen niet op Hem gericht, maar op een vrouw. Angstig en met neergeslagen ogen stond ze tussen al die mannen. Ieder keek naar haar. Ze was in de val gelopen, ze hadden haar meegesleurd en midden op straat te kijk gezet. ‘Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Mozes heeft ons in de wet geboden zo iemand te stenigen. Gij dan, wat zegt Gij?’ Niet dat deze huichelaars begaan waren met Gods recht. Ze hoopten slechts dat ze de Heere konden pakken op Zijn woorden.

Maar Jezus bukt neer en schrijft met de vinger in de aarde. En door dit te doen, geschiedt er genade aan deze vrouw. De meedogenloze ogen die net nog op haar gericht waren, volgen nu de vinger van Christus. De nieuwsgierige omstanders zien niet meer haar, maar Hem. Zo begint Jezus haar smaad van haar af te nemen. Hij treedt als Plaatsvervanger op. Hij stelt Zich Borg voor haar en neemt haar schande over.

Pas na lang aandringen neemt Christus het woord. En met één zin zet Hij niet de vrouw, maar de beschuldigers te kijk: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar.’ Hoe is het mogelijk! Zij die eerst naar de vrouw keken, en toen naar Jezus vinger, kijken nu elkaar aan. De een na de ander druipt af. Zo gaat de Zaligmaker voort met Zijn verlossings­werk voor deze schuldige vrouw. En weer schrijft Hij verder in de aarde.

Als de laatste aanklager weg is, richt Jezus zich op. De menselijke beschuldigers zijn verdwenen. Maar de Goddelijke aanklacht is daarmee nog niet vereffend. Zij heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Zou Christus half werk doen? Dat heeft Hij nog nooit gedaan. Hij vergeeft genadig haar schuld en opent een nieuwe toekomst voor haar: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.’ De zwarte bladzijden van haar leven worden uitgewist, alsof ze slechts in zand geschreven waren!

Laat deze geschiedenis ons moed geven als wij God moeten ontmoeten, maar niet kunnen ontmoeten. Er is een Zaligmaker! Hij nam de schaamte van haar over, Hij liet de beschuldigers afdruipen, Hij sprak haar vrij en wees haar een nieuwe toekomst. Als Hij dit wilde doen voor haar, zou Hij dit dan ook niet willen doen voor u die met berouw tot Hem komt? Dat is toch de boodschap van het kruis: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen; en onze smarten die heeft Hij gedragen; Hij is om onze overtredingen gewond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.’ (Jesaja 53). Wijst Hij uw zonde aan? Ga dan niet bij Hem weg, maar blijf net zolang voor Hem staan tot Hij u vrijspreekt en een nieuw leven geeft. 


Lees verder


Alle meditaties


Laatste berichten

 

ma 12-mrt Voorjaarsschoonmaak

Zaterdag 10 maart jl. was het zover. De grote schoonmaak van de kerk en groot onderhoud van de bomen op de begraafplaats. Om half negen meldden zich rond de 35 ervaren schoonmakers in de consistorie om onder het genot van een lekker kopje koffie de taakverdeling door te nemen. Vervolgens werd er urenlang gezeemd, gezogen, gelachen, geklopt, gesopt, gesnoeid, gepraat, gezwabberd, geveegd, gezaagd, geklommen, geharkt, geboend. Het resultaat mocht er zijn: een blinkend interieur van onze mooie kerk, verbeterde toegankelijkheid van de zijportalen en een goed onderhouden begraafplaats.

Het college van kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers die op welke manier een bijdrage geleverd hebben hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Ook hierin hebben we laten zien dat we samen gemeente zijn. Nogmaals dank!


Lees verder


vr 15-dec Kerstfeest voor u en jou!

Op D.V. maandag 26 december a.s. om 9.30 uur zijn u en jij uitgenodigd door de kinderen en leiding van de kinderclubs (4-12 jaar) om met elkaar het kerstfeest te vieren.  Samen mogen we luisteren en zingen over de geboorte van de Heere Jezus. De Messias die komt, heeft een aantal namen, die laten zien wie Hij is en hoe Hij is, daarover gaan we meer horen met als centraal thema: God wijst ons de weg!

Toegang is gratis, wel is er een collecte bestemd voor: Huizenbouw Bangladesh van Stichting Woord en Daad. Het geld wordt gebruikt voor het bouwen van betaalbare huizen met goede sanitaire voorzieningen voor arme families in Bangladesh. Aan het eind van de dienst krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In het Hervormd Centrum is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. Tot ziens! 


Lees verder


di 27-jun Vakantie Bijbel Week

In de eerste week van de zomervakantie begint de Vakantie Bijbel Week in Langbroek. Kinderen uit Langbroek en omgeving mogen luisteren naar mooie Bijbelverhalen, spelletjes doen en met elkaar survivallen. Het thema is namelijk (T)OP SURVIVAL! 

Alle kinderen zijn van harte welkom in de grote VBW-tent.

Klik hier voor het programma van deze week.

Lees verder


Alle berichten

Agenda

Vandaag (za 17-mrt) Geen actviteiten vandaag

Morgen (zo 18-mrt) 10.00 uur: Ochtenddienst
ds. C.J. Barth

Volledige agenda

Kerkdienst gemist

Fotoboeken


Alle fotoboeken

Kerkklok aanmelden


Wilt u iedere maand de nieuwe Kerkklok in uw mailbox ontvangen? Dat kan! Meld u aan en u ontvangt iedere maand de nieuwste kerkklok in uw mailbox.

Kerkklok aanmelden


Bibliotheekboeken bekijken


Bekijk welke boeken onze christelijke bibliotheek in het Hervormd Centrum te bieden heeft.
Het kan even duren voordat alle gegevens geladen zijn

Bibliotheek doorzoeken


ANBI