~ Contactgegevens ~

Op de volgende email adressen zijn wij te bereiken:

kerkenraad@hervormdlangbroek.nl
diakonie@hervormdlangbroek.nl
kerkrentmeester@hervormdlangbroek.nl
predikant@hervormdlangbroek.nl
administratie@hervormdlangbroek.nl
koster@hervormdlangbroek.nl
hervormdcentrum@hervormdlangbroek.nl
redactie@hervormdlangbroek.nl
zendingscommissie@hervormdlangbroek.nl
vbw@hervomdlangbroek.nl

Kerk:                                    Hervormd Centrum:
Brink 8                                  Brink 10
3947 NS, Langbroek                3947 NS, Langbroek
                                           tel. 0343-562570

Nederlands Hervormde gemeente op Google maps