~ Berichten ~

 

ma 17-dec Kerstfeest voor u en jou!

Op woensdag 26 december a.s. om 9:30 uur in de Hervormde Kerk van Langbroek hopen de kinderclubs in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar het kerstfeest te vieren met u en jou!  Sta jij er nog weleens bij stil hoe bijzonder de boodschap van Kerst is? Of is het toch wel heel gewoon om Kerst te vieren? Het is immers ieder jaar hetzelfde…. of toch niet? In de tijd van de profeet Jesaja, maar ook in onze tijd, brengt de Heere nog steeds het Licht in de wereld. Hij is het Licht! En dat is bijzonder! Kom, zing en luister mee.

Toegang is gratis, wel is er een collecte bestemd voor de projecten van Dorcas. Mensen die in armoede zijn gekomen door rampen worden geholpen om weer uit de knel te komen. Dorcas werkt in 18 landen en voert 168 projecten uit. Uw bijdrage is hiervoor welkom. Tenslotte krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis. 

Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. In het Hervormd Centrum is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten.


Lees verder


ma 23-jul Vakantie Bijbel Week - zoek het uit!

Er hebben afgelopen week weer veel kinderen genoten van de Vakantie Bijbel Week (VBW) in Langbroek. Er hebben 154 kinderen en tieners tussen de 6 en 16 jaar meegedaan met de VBW in de grote blauw-witte tent. Met het thema ´Zoek het uit!´ werd er elke dag uit de Bijbel verteld om uit te zoeken wie Jezus is. Ook werden er mooie liederen gezongen. De kinderen zijn actief aan de slag gegaan met proefjes samen met professor Pruikmans. Ook hebben ze met elkaar leuke spellen gedaan zoals vossenjacht, een speurtocht door het dorp en een zeskamp. De evangelisatieweek werd afgesloten met een tieneravond met allerlei survivalspellen waarbij de jeugd het uiteraard niet droog hield. 


Lees verder


do 7-jun Aanmelding gemeentemaaltijd D.V. 14 juli a.s.

Net als voorgaande jaren wordt er op de eerste zaterdag van de zomervakantie, 14 juli a.s. een gezellige gemeentemaaltijd georganiseerd. Ook aan de kinderen is gedacht en is er iets nieuws, maar dat is een verrassing! Inloop vanaf 17:30 uur.

Wat vind u de maaltijd waard? U mag zelf het bedrag bepalen! Tijdens de gemeente maaltijd gaan we met de pet rond!

Graag aanmelden vóór maandag 9 juli!

Om naar het formulier te gaan: klik hier

We hopen op veel belangstelling!

Marjan & Iwan Christiaens, Annet de Bie, Gradus-Hendrik de Bie en Hans van der Wind


Lees verder


vr 1-jun Vakantie Bijbel Week 2018

In de eerste week van de zomervakantie begint de Vakantie Bijbel Week in Langbroek. Kinderen uit Langbroek en omgeving mogen luisteren naar mooie Bijbelverhalen, spelletjes doen en met elkaar survivallen. Het thema is ‘Zoek het uit!’. Met elkaar gaan we uitzoeken wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan.  Alle kinderen zijn van 17-20 juli 2018 van harte welkom in de grote VBW-tent. Klik hier voor het programma!


Lees verder


wo 9-mei Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er vanaf 9.30 u een dienst gehouden in de kerk te Langbroek. De dienst wordt georganiseerd door muziekgroep Testify. Als muziekgroep willen we van Gods liefde getuigen door muziek te maken tot eer van Hem. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kleinbloesem, vanuit de GZB. Hij is van 2012 tot 2017 werkzaam geweest in Peru, als docent Testament en Dogmatiek. Ook heeft hij evangelisatiewerk gedaan in de sloppenwijken van Lima. Tijdens de dienst willen we stilstaan bij Handelingen 1:8 "Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op de aarde."


Lees verder


za 7-apr Zendingswerkers op missie in Nicaragua

Begin januari zijn John en Marjan Lindhout door de GZB uitgezonden naar Nicaragua. Vanuit de Gemeente Langbroek ondersteunen we hen bij hun werk als kerkelijk en diaconaal werkers. Via hun weblog zijn ze te volgen en kunnen er foto’s en video’s bekeken worden: www.gzb.nl/familielindhout.

Na een officieel welkom vanuit de lokale Iglesia Reformada kerken zijn John en Marjan gestart met hun werkzaamheden. Ze zijn actief in de stad Managua, waar veel armoede, verslaving en gebroken gezinnen zijn en laten het Licht van het evangelie daar schijnen. John helpt de lokale kerken om hen toe te rusten en te verzelfstandigen. Hij heeft hiervoor een dag georganiseerd voor alle kerkelijke leiders om na te denken wat de Bijbel zegt over het gemeente zijn en wat hierbij komt kijken. Marjan is actief in de diaconale projecten van de kerk. Iedere middag komen er bijna 300 kinderen bij elkaar in de kerken om daar Bijbels onderwijs en huiswerkbegeleiding te volgen. Ze helpt hierbij en kijkt hoe de lessen verbeterd kunnen worden. Zo zijn ze beiden actief met hun missie in Nicaragua. 

Wilt u hen ook ondersteunen in uw gebeden en via de collectebusjes bij de uitgang van de kerk?

Hartelijk dank namens de zendingscommissie. 


Lees verder


za 17-mrt Preekbespreking, van harte welkom!

D.V. zondag 25 maart wordt stilgestaan bij het thema: “Open je Ogen” in de kerk, dit thema sluit aan bij het diaconale project van de HGJB/GZB. Dit project wordt tijdens de maanden maart en april 2018 in onze gemeente onder de aandacht gebracht. Zie ook www.diaconaalproject.nl.  

De preekbespreking om 20.00 uur in het Hervormd Centrum gaat over de preek van de avonddienst, 18.30 uur in de kerk. Jong en oud zijn hierbij van harte uitgenodigd. De muziekgroep Testify zorgt voor de muzikale begeleiding.

Ds. C.J. Barth en prop. M. Mudde leiden de avond. We kijken uit naar jouw en uw komst! Ben(t) u en jij erbij? 


Lees verder


za 17-mrt Diaconaal project 'Open je Ogen', draagt u bij?

De buitenwijken van de grote steden in Egypte groeien in een enorm tempo. Deze voorsteden zijn overbevolkt, er zijn weinig voorzieningen en er is veel armoede. Lang niet altijd is er een christelijke gemeente. Als mensen hier gaan wonen, zijn ze vooral druk met overleven, dat geldt ook voor de christenen. Het gemeentestichtingswerk in de arme buitenwijken van Caïro is een project van de Presbyteriaanse kerk. De GZB en de HGJB hebben samen een diaconaal project 'Open je Ogen.  Met dit project willen we geld inzamelen om in Egypte gemeenten te ondersteunen. Wij kunnen van de christenen in Egypte leren hoe ze handen en voeten geven aan hun geloof en aan hun naaste. Zie verder https://www.diaconaalproject.nl

Activiteiten van clubs in onze gemeente in de periode van D.V. maart-april 2018

In de afgelopen tijd hebben de clubs nagedacht hoe ze geld kunnen inzamelen voor hun medechristenen in Egypte.

Activiteiten die ontplooid worden, zijn per club:

Creche plus: klusjes doen voor papa, mama, opa, oma, buren, familie etc.

Kinderclub: verkopen van paasstol, rozijnenbrood en/of paaseitjes

Meisjesclub: sponsors zoeken voor het zwemmen van een zwemafstand

Jongensclub: sponsors zoeken voor het fietsen van een fietsafstand

TOV: verkopen van doosjes pepermunt

Jeugdvereniging: bijdrage al eerder geleverd door middel van een collecte

Het geld dat opgehaald wordt, wordt besteed aan medische zorg, jeugdwerk, scholing en kinderopvang in de gemeenten van Egypte.

Bankrekeningnummer: Voor uw eventuele gift kunt het volgende bankrekeningnummer gebruiken: NL 98 RABO 0385235925 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Nederlangbroek  o.v.v. Project Open Je Ogen.

Met uw bijdrage kan de kerk verder groeien en van grote betekenis zijn. Van harte aanbevolen!

 

 

 

 


Lees verder


ma 12-mrt Voorjaarsschoonmaak

Zaterdag 10 maart jl. was het zover. De grote schoonmaak van de kerk en groot onderhoud van de bomen op de begraafplaats. Om half negen meldden zich rond de 35 ervaren schoonmakers in de consistorie om onder het genot van een lekker kopje koffie de taakverdeling door te nemen. Vervolgens werd er urenlang gezeemd, gezogen, gelachen, geklopt, gesopt, gesnoeid, gepraat, gezwabberd, geveegd, gezaagd, geklommen, geharkt, geboend. Het resultaat mocht er zijn: een blinkend interieur van onze mooie kerk, verbeterde toegankelijkheid van de zijportalen en een goed onderhouden begraafplaats.

Het college van kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers die op welke manier een bijdrage geleverd hebben hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Ook hierin hebben we laten zien dat we samen gemeente zijn. Nogmaals dank!


Lees verder


vr 15-dec Kerstfeest voor u en jou!

Op D.V. maandag 26 december a.s. om 9.30 uur zijn u en jij uitgenodigd door de kinderen en leiding van de kinderclubs (4-12 jaar) om met elkaar het kerstfeest te vieren.  Samen mogen we luisteren en zingen over de geboorte van de Heere Jezus. De Messias die komt, heeft een aantal namen, die laten zien wie Hij is en hoe Hij is, daarover gaan we meer horen met als centraal thema: God wijst ons de weg!

Toegang is gratis, wel is er een collecte bestemd voor: Huizenbouw Bangladesh van Stichting Woord en Daad. Het geld wordt gebruikt voor het bouwen van betaalbare huizen met goede sanitaire voorzieningen voor arme families in Bangladesh. Aan het eind van de dienst krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In het Hervormd Centrum is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. Tot ziens! 


Lees verder


12345678910...