~ Berichten ~

 

wo 9-mei Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er vanaf 9.30 u een dienst gehouden in de kerk te Langbroek. De dienst wordt georganiseerd door muziekgroep Testify. Als muziekgroep willen we van Gods liefde getuigen door muziek te maken tot eer van Hem. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kleinbloesem, vanuit de GZB. Hij is van 2012 tot 2017 werkzaam geweest in Peru, als docent Testament en Dogmatiek. Ook heeft hij evangelisatiewerk gedaan in de sloppenwijken van Lima. Tijdens de dienst willen we stilstaan bij Handelingen 1:8 "Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op de aarde."


Lees verder


za 7-apr Zendingswerkers op missie in Nicaragua

Begin januari zijn John en Marjan Lindhout door de GZB uitgezonden naar Nicaragua. Vanuit de Gemeente Langbroek ondersteunen we hen bij hun werk als kerkelijk en diaconaal werkers. Via hun weblog zijn ze te volgen en kunnen er foto’s en video’s bekeken worden: www.gzb.nl/familielindhout.

Na een officieel welkom vanuit de lokale Iglesia Reformada kerken zijn John en Marjan gestart met hun werkzaamheden. Ze zijn actief in de stad Managua, waar veel armoede, verslaving en gebroken gezinnen zijn en laten het Licht van het evangelie daar schijnen. John helpt de lokale kerken om hen toe te rusten en te verzelfstandigen. Hij heeft hiervoor een dag georganiseerd voor alle kerkelijke leiders om na te denken wat de Bijbel zegt over het gemeente zijn en wat hierbij komt kijken. Marjan is actief in de diaconale projecten van de kerk. Iedere middag komen er bijna 300 kinderen bij elkaar in de kerken om daar Bijbels onderwijs en huiswerkbegeleiding te volgen. Ze helpt hierbij en kijkt hoe de lessen verbeterd kunnen worden. Zo zijn ze beiden actief met hun missie in Nicaragua. 

Wilt u hen ook ondersteunen in uw gebeden en via de collectebusjes bij de uitgang van de kerk?

Hartelijk dank namens de zendingscommissie. 


Lees verder


za 17-mrt Preekbespreking, van harte welkom!

D.V. zondag 25 maart wordt stilgestaan bij het thema: “Open je Ogen” in de kerk, dit thema sluit aan bij het diaconale project van de HGJB/GZB. Dit project wordt tijdens de maanden maart en april 2018 in onze gemeente onder de aandacht gebracht. Zie ook www.diaconaalproject.nl.  

De preekbespreking om 20.00 uur in het Hervormd Centrum gaat over de preek van de avonddienst, 18.30 uur in de kerk. Jong en oud zijn hierbij van harte uitgenodigd. De muziekgroep Testify zorgt voor de muzikale begeleiding.

Ds. C.J. Barth en prop. M. Mudde leiden de avond. We kijken uit naar jouw en uw komst! Ben(t) u en jij erbij? 


Lees verder


za 17-mrt Diaconaal project 'Open je Ogen', draagt u bij?

De buitenwijken van de grote steden in Egypte groeien in een enorm tempo. Deze voorsteden zijn overbevolkt, er zijn weinig voorzieningen en er is veel armoede. Lang niet altijd is er een christelijke gemeente. Als mensen hier gaan wonen, zijn ze vooral druk met overleven, dat geldt ook voor de christenen. Het gemeentestichtingswerk in de arme buitenwijken van Caïro is een project van de Presbyteriaanse kerk. De GZB en de HGJB hebben samen een diaconaal project 'Open je Ogen.  Met dit project willen we geld inzamelen om in Egypte gemeenten te ondersteunen. Wij kunnen van de christenen in Egypte leren hoe ze handen en voeten geven aan hun geloof en aan hun naaste. Zie verder https://www.diaconaalproject.nl

Activiteiten van clubs in onze gemeente in de periode van D.V. maart-april 2018

In de afgelopen tijd hebben de clubs nagedacht hoe ze geld kunnen inzamelen voor hun medechristenen in Egypte.

Activiteiten die ontplooid worden, zijn per club:

Creche plus: klusjes doen voor papa, mama, opa, oma, buren, familie etc.

Kinderclub: verkopen van paasstol, rozijnenbrood en/of paaseitjes

Meisjesclub: sponsors zoeken voor het zwemmen van een zwemafstand

Jongensclub: sponsors zoeken voor het fietsen van een fietsafstand

TOV: verkopen van doosjes pepermunt

Jeugdvereniging: bijdrage al eerder geleverd door middel van een collecte

Het geld dat opgehaald wordt, wordt besteed aan medische zorg, jeugdwerk, scholing en kinderopvang in de gemeenten van Egypte.

Bankrekeningnummer: Voor uw eventuele gift kunt het volgende bankrekeningnummer gebruiken: NL 98 RABO 0385235925 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Nederlangbroek  o.v.v. Project Open Je Ogen.

Met uw bijdrage kan de kerk verder groeien en van grote betekenis zijn. Van harte aanbevolen!

 

 

 

 


Lees verder


ma 12-mrt Voorjaarsschoonmaak

Zaterdag 10 maart jl. was het zover. De grote schoonmaak van de kerk en groot onderhoud van de bomen op de begraafplaats. Om half negen meldden zich rond de 35 ervaren schoonmakers in de consistorie om onder het genot van een lekker kopje koffie de taakverdeling door te nemen. Vervolgens werd er urenlang gezeemd, gezogen, gelachen, geklopt, gesopt, gesnoeid, gepraat, gezwabberd, geveegd, gezaagd, geklommen, geharkt, geboend. Het resultaat mocht er zijn: een blinkend interieur van onze mooie kerk, verbeterde toegankelijkheid van de zijportalen en een goed onderhouden begraafplaats.

Het college van kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers die op welke manier een bijdrage geleverd hebben hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Ook hierin hebben we laten zien dat we samen gemeente zijn. Nogmaals dank!


Lees verder


vr 15-dec Kerstfeest voor u en jou!

Op D.V. maandag 26 december a.s. om 9.30 uur zijn u en jij uitgenodigd door de kinderen en leiding van de kinderclubs (4-12 jaar) om met elkaar het kerstfeest te vieren.  Samen mogen we luisteren en zingen over de geboorte van de Heere Jezus. De Messias die komt, heeft een aantal namen, die laten zien wie Hij is en hoe Hij is, daarover gaan we meer horen met als centraal thema: God wijst ons de weg!

Toegang is gratis, wel is er een collecte bestemd voor: Huizenbouw Bangladesh van Stichting Woord en Daad. Het geld wordt gebruikt voor het bouwen van betaalbare huizen met goede sanitaire voorzieningen voor arme families in Bangladesh. Aan het eind van de dienst krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In het Hervormd Centrum is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. Tot ziens! 


Lees verder


di 27-jun Vakantie Bijbel Week

In de eerste week van de zomervakantie begint de Vakantie Bijbel Week in Langbroek. Kinderen uit Langbroek en omgeving mogen luisteren naar mooie Bijbelverhalen, spelletjes doen en met elkaar survivallen. Het thema is namelijk (T)OP SURVIVAL! 

Alle kinderen zijn van harte welkom in de grote VBW-tent.

Klik hier voor het programma van deze week.

Lees verder


di 27-jun Aanmelden gemeentemaaltijd 8 juli 2017

Net als vorig jaar wordt er D.V. zaterdag 8 juli a.s. een gezellige gemeentemaaltijd georganiseerd op het terrein van de familie Damen. Inloop is vanaf 17:30 uur. 

Wat vindt u de maaltijd waard? U mag het zeggen! Tijdens de gemeentemaaltijd kunt u een donatie doen.

Graag aanmelden vóór maandag 3 juli!

Om naar het aanmeldformulier te gaan: klik hier.

We hopen op veel belangstelling!


Lees verder


vr 9-jun HULPNETWERK “OMZIEN NAAR ELKAAR”

Wij zijn op zoek naar o.a. mantelzorgers, binnen en buiten onze gemeente. Mensen voor wie de zorg voor hun geliefde soms iets te veel wordt. Mantelzorgers, die  graag een middagje of misschien wel een avondje even iets anders willen; even iets voor zichzelf of even iemand een bezoekje brengen, bijvoorbeeld. De dagelijkse zorg oor je geliefde medemens is vaak zwaar en het kan ook moeilijk zijn  om die uit handen te geven. Maar oms is de accu van het zorgen leeg en is het verstandig om deze op te laden. Belt u dan gerust naar ons telefoonnummer 06 12290261 voor een afspraak. “Omzien naar Elkaar” heeft een groepje vrijwilligers, die graag wat voor u wil betekenen. Kijk ook eens op onze website naar de diverse mogelijkheden. Enkele zijn: oppassen, voorlezen, een spelletje samen doen, een wandelingetje maken, boodschappen doen, autovervoer, een gezellig praatje onder de koffie. www.hervormdlangbroek.nl/omzien naarelkaar


Lees verder


vr 9-jun NIEUWE KINDERCLUB

Graag informeren we u, maar vooral de kinderen en hun ouders, over een nieuwe club die activiteiten gaat organiseren. Ze is bedoeld voor alle jongens en meisjes uit de groepen 3 tot en met 5. De kinderclub hoopt eenmaal in de twee weken club te houden op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in het Hervormd Centrum.
Wie zijn de leidinggevenden? Graag stellen we u en jullie voor aan:
Maarten van Beusekom, Anita van Os, Bert van Os, Janneke Overvest, Debby van de Pavert en Jantine Sondervan.

Wanneer start de club? De club start, net als de andere clubs, in het nieuwe clubseizoen 2017-2018 (september). Mis het niet, houd ‘t Klokhuis in de Kerkklok in de gaten voor de data en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee! 


Lees verder


12345678910...