~ Berichten ~

 

ma 12-mrt Voorjaarsschoonmaak

Zaterdag 10 maart jl. was het zover. De grote schoonmaak van de kerk en groot onderhoud van de bomen op de begraafplaats. Om half negen meldden zich rond de 35 ervaren schoonmakers in de consistorie om onder het genot van een lekker kopje koffie de taakverdeling door te nemen. Vervolgens werd er urenlang gezeemd, gezogen, gelachen, geklopt, gesopt, gesnoeid, gepraat, gezwabberd, geveegd, gezaagd, geklommen, geharkt, geboend. Het resultaat mocht er zijn: een blinkend interieur van onze mooie kerk, verbeterde toegankelijkheid van de zijportalen en een goed onderhouden begraafplaats.

Het college van kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers die op welke manier een bijdrage geleverd hebben hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Ook hierin hebben we laten zien dat we samen gemeente zijn. Nogmaals dank!


Lees verder


vr 15-dec Kerstfeest voor u en jou!

Op D.V. maandag 26 december a.s. om 9.30 uur zijn u en jij uitgenodigd door de kinderen en leiding van de kinderclubs (4-12 jaar) om met elkaar het kerstfeest te vieren.  Samen mogen we luisteren en zingen over de geboorte van de Heere Jezus. De Messias die komt, heeft een aantal namen, die laten zien wie Hij is en hoe Hij is, daarover gaan we meer horen met als centraal thema: God wijst ons de weg!

Toegang is gratis, wel is er een collecte bestemd voor: Huizenbouw Bangladesh van Stichting Woord en Daad. Het geld wordt gebruikt voor het bouwen van betaalbare huizen met goede sanitaire voorzieningen voor arme families in Bangladesh. Aan het eind van de dienst krijgen de kinderen een verrassing mee naar huis.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. In het Hervormd Centrum is kinderoppas aanwezig voor de allerkleinsten. Tot ziens! 


Lees verder


di 27-jun Vakantie Bijbel Week

In de eerste week van de zomervakantie begint de Vakantie Bijbel Week in Langbroek. Kinderen uit Langbroek en omgeving mogen luisteren naar mooie Bijbelverhalen, spelletjes doen en met elkaar survivallen. Het thema is namelijk (T)OP SURVIVAL! 

Alle kinderen zijn van harte welkom in de grote VBW-tent.

Klik hier voor het programma van deze week.

Lees verder


di 27-jun Aanmelden gemeentemaaltijd 8 juli 2017

Net als vorig jaar wordt er D.V. zaterdag 8 juli a.s. een gezellige gemeentemaaltijd georganiseerd op het terrein van de familie Damen. Inloop is vanaf 17:30 uur. 

Wat vindt u de maaltijd waard? U mag het zeggen! Tijdens de gemeentemaaltijd kunt u een donatie doen.

Graag aanmelden vóór maandag 3 juli!

Om naar het aanmeldformulier te gaan: klik hier.

We hopen op veel belangstelling!


Lees verder


vr 9-jun HULPNETWERK “OMZIEN NAAR ELKAAR”

Wij zijn op zoek naar o.a. mantelzorgers, binnen en buiten onze gemeente. Mensen voor wie de zorg voor hun geliefde soms iets te veel wordt. Mantelzorgers, die  graag een middagje of misschien wel een avondje even iets anders willen; even iets voor zichzelf of even iemand een bezoekje brengen, bijvoorbeeld. De dagelijkse zorg oor je geliefde medemens is vaak zwaar en het kan ook moeilijk zijn  om die uit handen te geven. Maar oms is de accu van het zorgen leeg en is het verstandig om deze op te laden. Belt u dan gerust naar ons telefoonnummer 06 12290261 voor een afspraak. “Omzien naar Elkaar” heeft een groepje vrijwilligers, die graag wat voor u wil betekenen. Kijk ook eens op onze website naar de diverse mogelijkheden. Enkele zijn: oppassen, voorlezen, een spelletje samen doen, een wandelingetje maken, boodschappen doen, autovervoer, een gezellig praatje onder de koffie. www.hervormdlangbroek.nl/omzien naarelkaar


Lees verder


vr 9-jun NIEUWE KINDERCLUB

Graag informeren we u, maar vooral de kinderen en hun ouders, over een nieuwe club die activiteiten gaat organiseren. Ze is bedoeld voor alle jongens en meisjes uit de groepen 3 tot en met 5. De kinderclub hoopt eenmaal in de twee weken club te houden op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur in het Hervormd Centrum.
Wie zijn de leidinggevenden? Graag stellen we u en jullie voor aan:
Maarten van Beusekom, Anita van Os, Bert van Os, Janneke Overvest, Debby van de Pavert en Jantine Sondervan.

Wanneer start de club? De club start, net als de andere clubs, in het nieuwe clubseizoen 2017-2018 (september). Mis het niet, houd ‘t Klokhuis in de Kerkklok in de gaten voor de data en neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee! 


Lees verder


vr 9-jun Bezoekbroeders ouderenpastoraat

De kerkenraad heeft de broeders T.J. Buijs en J.N. Matze gevraagd om bezoekbroeder te worden. Beide hebben daar positief op gereageerd. Daar zijn wij als kerkenraad dankbaar om. Zij zullen op de kerkenraadsvergadering van 14 juni aangesteld worden. Zij zullen dan ook beloven dat zij geheim houden wat hun vertrouwelijk ter ore is gekomen. We bidden of de Heere hen trouw, wijsheid, een luisterend oor, en de goede woorden wil geven. De Heere Jezus belooft: “Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld.” Samen met de predikant, zijn zij verantwoordelijk voor de pastorale zorg voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Terwijl de predikant na de verjaardag komt, zal de bezoekbroeder ongeveer een half jaar later op bezoek komen. Waar nodig, wordt er vaker een bezoek gebracht. Er is een verdeling van de  adressen gemaakt. U zult vanzelf wel merken wie er bij u op bezoek komt. De taak van de predikant voor de ouderen blijft hetzelfde. Dus bij zorgen, ziekte en dergelijke graag met de predikant contact opnemen. 


Lees verder


do 9-mrt Inzameling Voedselbank

Namens de diaconie willen we iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het inzamelen van voedsel voor de Voedselbank! We konden maar liefst 15 kratten met boodschappen afleveren bij de Voedselbank! Geweldig dat we als gemeente zo een bijdrage kunnen leveren aan deze voorziening in ons dorp!

 


Lees verder


vr 13-jan OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar Elkaar wil een tijdelijke, praktische ondersteuning zijn door bieden van een helpende hand en een luisterend oor. Iedereen die in Langbroek woont, jong of oud, kan een beroep doen op de hulpdienst.Er is een netwerk van vrijwilligers dat bij een hulpvraag ingezet kan worden.Email adres is: omziennaarelkaar@hervormdlangbroek.nl. Telefoonnummer: 06-12290261 Voor een ritje, een spelletje, een wandelingetje of een wasje strijken in het nieuwe jaar, staan alle vrijwilligers voor u klaar!

 


Lees verder


do 12-jan Oliebolactie oudjaar

Vrijdag 30 december zijn weer duizenden oliebollen gebakken. Veel voorbereidingen waren getroffen. Iedereen was paraat om er met elkaar een geslaagde actie van te maken. Iedereen wist precies wat zijn of haar taak was om zodoende tot een goed resultaat te komen. In het holst van de nacht begon men met het bakken. Voordat de officiële verkoop startte hadden al veel oliebollen hun weg naar de liefhebbers gevonden. Het venten ging snel mede doordat de CJV hun taak goed oppakte. Ook in het Hervormd Centrum en in de baklocatie aan de Rhodensteijnselaan verliep de verkoop goed. Na afloop bleek het succes van de actie in het resultaat van, na aftrek van de kosten, ruim € 8.189,89. Deze opbrengst van de oliebollenactie is bestemd voor de toekomstige renovatie en isolatie van het dak van de pastorie. De kerkrentmeesters spreken hun dank uit aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, hetzij door middel van arbeid of het beschikbaar stellen van allerhande benodigdheden. Ook dank aan u die oliebollen kocht en d  smaak eveneens wist te waarderen. En mede daardoor een bijdrage leverden aan de voortgang van het gemeentewerk.  


Lees verder


12345678910