~ Bericht ~

 

vr 9-jun Bezoekbroeders ouderenpastoraat

De kerkenraad heeft de broeders T.J. Buijs en J.N. Matze gevraagd om bezoekbroeder te worden. Beide hebben daar positief op gereageerd. Daar zijn wij als kerkenraad dankbaar om. Zij zullen op de kerkenraadsvergadering van 14 juni aangesteld worden. Zij zullen dan ook beloven dat zij geheim houden wat hun vertrouwelijk ter ore is gekomen. We bidden of de Heere hen trouw, wijsheid, een luisterend oor, en de goede woorden wil geven. De Heere Jezus belooft: “Ik ben met u, alle dagen, tot de voleinding van de wereld.” Samen met de predikant, zijn zij verantwoordelijk voor de pastorale zorg voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Terwijl de predikant na de verjaardag komt, zal de bezoekbroeder ongeveer een half jaar later op bezoek komen. Waar nodig, wordt er vaker een bezoek gebracht. Er is een verdeling van de  adressen gemaakt. U zult vanzelf wel merken wie er bij u op bezoek komt. De taak van de predikant voor de ouderen blijft hetzelfde. Dus bij zorgen, ziekte en dergelijke graag met de predikant contact opnemen.