~ Aanmeldingsformulier voor vrijwilligers ~

Het ene moment hebt u hulp nodig, op het andere ogenblik kunt u misschien wat terug doen door een ander te helpen.
Dit kan door vrijwilliger te worden bij “Omzien naar Elkaar”. Als diaconie kunnen we dit project niet alleen. Vele handen maken licht werk.

 
 
 
 
 
   

Wilt en kunt u in het belang van het vrijwilligerswerk gebruik maken van uw eigen auto?

Hoeveel tijd hebt u per week beschikbaar:
Ongeveer uur.

 

Op welke dagen?


 

Op welke tijdstip?

 

Wilt u hieronder aankruisen in welke vorm van hulp-/zorgverlening u graag mee wilt doen:

Huishoudelijk werk:


Gezelschap:


Mobiliteit:

Praktische hulp: