~ Omzien naar elkaar ~

Omzien naar Elkaar is een initiatief vanuit de diaconie van de Hervormde Gemeente te Langbroek.
Deze vrijwillige hulpdienst wil een tijdelijke, praktische ondersteuning zijn door het bieden van een helpende hand en een luisterend oor. Het is een opdracht van Christus zelf om er te zijn voor onze naaste en naar elkaar om te zien in liefde.
Iedereen die in Langbroek woont, jong of oud, kan een beroep doen op de hulpdienst.
Er is een netwerk van vrijwilligers dat bij een hulpvraag ingezet kan worden.

Contactpersonen zijn:
Mevrouw Ina Buijs en Mevrouw Marijke Vlastuin

E-mail adres is: omziennaarelkaar@hervormdlangbroek.nl

Mobiele telefoonnummer: 06-12290261