~ Alpha Cursus ~

Vragen over het leven of over het christelijk geloof? 

Kom dan naar de Alpha cursus in Langbroek!

Tijdens de cursus willen we met elkaar op zoek gaan naar de zin van het leven.  We beginnen de circa 10 bijeenkomsten met een lekkere maaltijd om daarna met elkaar in gesprek te gaan en vragen en gedachten te delen. Een plek om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Elke bijeenkomst staat er een ander onderwerp centraal waar een inleiding over wordt gehouden en daarna in kleine groepjes over doorgepraat wordt.

Het programma van de avonden zal er als volgt uit zien:

Inloop  18:45 - 19:00 uur
Maaltijd  19:00 - 19:45 uur
Koffie/ thee 19:45 - 20:00 uur
Inleiding  20:00 - 20:30 uur
Groepsgesprek  20:30 - 21:30 uur
Hapje en drankje  21:30 - 22:00 uur

 

Adres: Gerrit Achterbergstraat 75, Langbroek bij de fam. Overvest

De eerste avond staat gepland op woensdagavond 14 februari. Daarna volgen aansluitend nog 9 cursusavonden op woensdagavond. Aan de avonden zijn geen kosten verbonden.

In verband met de maaltijd horen wij graag als u/jij van plan bent om de eerste cursusavond te komen maar dit is niet noodzakelijk. Opgeven kan door een mail te sturen naar alphacursus@hervormdlangbroek.nl 

Onderwerpen

14-2-2018 Is er meer?
21-2-2018 Wie is Jezus?
28-2-2018 Waarom stierf Jezus?
7-3-2018 Hoe kun je geloven?
14-3-2018 Bidden: waarom en hoe?
21-3-2018 De Bijbel lezen: waarom en hoe?
28-3-2018 Hoe leidt God ons?
31-3-2018 Weekend/ zaterdag over de Heilige Geest.
4-4-2018 Hoe nu verder?
11-4-2018 Hoe kan ik het kwade weerstaan?
18-4-2018 Waarom en hoe vertel ik het anderen?
25-4-2018 Geneest God ook nu nog?
2-5-2018 Hoe zit het met de kerk?


Onderwerpen in het weekend:

  • Wie is de Heilige Geest?
  • Wat doet de Heilige Geest?
  • Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest?