~ Vrouwenvereniging 'Maria - Martha' ~

Vergadert op de maandagavond om de veertien dagen in het Herv. Centrum van 20.00 - 22.00 uur.

Presidente: Mw. M.S. de Heus-de Man, tel. 0343-575084
2e Presidente:  Mw. J. van Donselaar-van Dijk, tel. 0343-562372
Secretaresse:
Penningmeesteresse: Mw. P. van Dijk- v/d Grond, tel.: 0343-413920
Algemeen adjunct: Mw. R. Polman-Lekkerkerker, tel.: 0343-562492