~ Verjaardagsfonds ~

Ten bate van het plaatselijk Hervormd gemeentewerk is er een verjaardagsfonds. Op of kort na uw verjaardag kunt u één van de medewerkers van het fonds aan uw deur verwachten met een groet en felicitatie namens de Hervormde Gemeente. Wanneer u geldelijk dit fonds wilt steunen, bestaat daartoe tevens de gelegenheid.

Contactadres:
Mw. M.H. de Bie-de Bruijn, tel.: 0343-563005.

Medewerksters:
Mw. A.C. Henzen-van Dijk

Mw. de Kruijf-Veldhuizen

Mw. S.J. Lekkerkerker-v. Dijk
Mw. L. v. Os-de Leeuw

Dhr. G. Kroodsma