~ Gemeentelijke zendingscommissie ~

De gemeentelijke zendingscommissie (GZC) is een commissie van bijstand voor de kerkenraad. Ze heeft tot taak het verwerven en inzamelen van gelden en het verbreden van het inzicht van de gemeenteleden in het werk van zending. Daarnaast adviseert zij de kerkenraad inzake de keuze van zending bestedingsdoelen.

Leden:
Voorzitter:  Dhr. E. Mantel, tel. 0343-415404, emantel@xs4all.nl
Lid: Dhr. M.J. Overvest, overvest.net@gmail.com 
Lid: Mw. Carin Veen, carinhoogendoorn@gmail.com
Lid: Mw. Wilma van der Meij, tel. 0343-563682, wvandermeij@solcon.nl

Heeft u een vraag op opmerking voor de zendingscommissie, dan kan dit via zendingscommissie@hervormdlangbroek.nl