~ Gemeente avonden ~

Elke winter worden enkele avonden vastgesteld, die bedoeld zijn voor de gehele gemeente, meestal met de uitnodiging van een gastspreker. Aankondiging geschiedt via ”De Kerkklok” en vanaf de kansel.