~ Bejaardenbezoek ~

Huisbezoeken aan bejaarden wordt verzorgd door oud. Jansen, die ook
de gemeenteleden van 80 jr. en ouder bezoekt ter gelegenheid van hun
verjaardag.
Gemeenteleden van 80 jr. en ouder worden ook ten minste één keer per
jaar bezocht door de predikant (niet  rond de verjaardag).
De evangelisatie- en bezoekcommissie brengt felicitatiebezoeken aan
gemeenteleden van 70 - 80 jr.