~ Ziekenbezoek ~

Bij opname in ziekenhuizen en dergelijke instellingen, of bij ziekte thuis, gelieve men zelf de predikant of de sectieouderling op de hoogte te (laten) stellen, opdat men u kan bezoeken. De ziekenhuizen geven géén bericht door.