~ Huisbezoek ~

De kerkenraad streeft er naar eens in de twee jaar alle gezinnen, die als ‘Hervormd’ staan ingeschreven te bezoeken. Enerzijds om plaats te geven aan het gesprek over gezin, kerk, persoonlijk geloofsleven etc., anderzijds om het persoonlijk contact niet te verliezen.