~ Jeugdvereniging 'Timotheus' ~

De jeugdvereniging is voor alle jongelui vanaf 16 jaar, of in het lopende seizoen 16 jaar worden. We vergaderen als regel op zondagavond eens in de twee weken, na de kerkdienst in het Hervormd Centrum. Dan wordt een inleiding per toerbeurt verzorgd door een drietal leden. Dit aan de hand van het tijdschrift ‘Cruciaal’ van de HGJB. Ongeveer 4 maal per jaar houden we ontspanningsavonden (bijv. strandwandeling, schaatsen, bowlen, etc). Ook gaan we 1x per jaar een weekend op kamp. Als het mogelijk is proberen we ook elk seizoen een uitwisseling te organiseren met een JV van een andere gemeente.

Het bestuur ziet er als volgt uit:
Voorzitter:  Jan de Bie - T: 0343-562368 - E: ja.de.bie@12move.nl
Leiding: Corry de Bie - T: 0343-561401 - E: famdjdebie@hotmail.nl
Secretaris: Henri Achterberg - T: 0343-415802 - E: henriachterberg@hotmail.com
Penningmeester: Debby van de Pavert - T: 0343-562823 - E: debbyvandepavert@solcon.nl
Adjunct: Willem van Os - T: 0343-421388 - E: willem_vanos@hotmail.com
Bibliotheek: Ype Kroodsma - T: 0343-563081 E: ypekroodsma@live.nl