~ Crèche-plus ~

De crèche-plus is voor de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. De crèche plus wordt elke zondagochtend tijdens de kerkdienst gehouden in het Jeugdhonk, behalve tijdens bijzondere diensten en de zomervakantie.

Er worden bijbellessen of ingroeilessen gegeven die staan in de methode: Op Stap. Beide vormen bestaan uit een introductievorm, Bijbelverhaal, bidden, zingen en een verwerking (knutsel). 

De ingroeilessen zijn bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de kerk. Op een eenvoudige manier wordt er gesproken over dingen die in de kerk gebeuren bijvoorbeeld bidden, zingen, de wet lezen maar ook avondmaal, de doop en belangrijke personen in de kerk bijvoorbeeld de dominee en koster worden besproken.

Leiding: (per zondagmorgen zijn twee leidinggevenden aanwezig)
Rosina de Mik, 06-11197096
Linda Brokelman, tel. 06-38120896
Rosaline Donker, 06-10608006
Andrea Legemaat, tel. 0343-411017
Jacquelien Lokhorst, tel. 0343-561536 
Carin Veen, tel. 0343-411629

Corina van Beusekom,  06-53357054 

Grietje Lekkerkerker,  0343- 410270