~ Website ~

Sinds 1 januari 2010 is deze website in de lucht. Op de site is de meeste informatie uit ‘De Kerkklok’ en de gemeentegids te vinden. Een belangrijk voordeel is dat actuele informatie sneller en gemakkelijker toegankelijk gemaakt kan worden.  Ook is het positief dat via de site de kerkdiensten live of op een later tijdstip beluisterd kunnen worden.