~ Kerktelefoon en cd-opnames ~

Voor chronisch zieken en bejaarden, die niet meer naar de kerk kunnen komen, is er de mogelijkheid van de kerktelefoon. Hiermee is men direct verbonden met de diensten, zoals die gehouden worden in onze kerk. Ook via de website zijn de diensten, live of later te beluisteren. Ook via www.kerkdienstgemist.nl kunt u de diensten beluisteren.

Voor inlichtingen over of bij storingen van de kerktelefoon kunt u contact opnemen met diaken J.W. Sondervan, tel. 0343-561001. De kerkdiensten worden opgenomen op een cd. Voor zieken en anderen, die aan huis gebonden zijn, bestaat de mogelijkheid via deze cd's kerkdiensten later te beluisteren. Inlichtingen bij de koster.