~ Gemeentegids ~

Een keer per twee jaar wordt de gemeentegids uitgegeven. Deze gids is voornamelijk bedoeld als naslagwerk voor gemeenteleden die willen weten wie er aanspreekpunt is voor een bepaalde vereniging of club. Uiteraard ontbreken de gegevens van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters niet.