~ Vrijwilligerswerk ~

Vele leden van onze gemeente zetten zich belangeloos in voor de voortgang van de kerk.

Als kerk zijn we natuurlijk blij dat iedereen met zijn gave zich wil en kan inzetten voor het grootmaken van onze God.

Wanneer u denkt; dat wil ik ook, meldt u dan aan bij de kerkenraad of bij de kerkrentmeesters.