~ Huwelijksbevestiging ~

A.s. bruidsparen wordt verzocht om voor de kerkelijke huwelijksbevestiging tijdig (vóór alle andere afspraken) contact op te nemen  met de predikant en vervolgens met de administrateur van de kerkrentmeesters. (Zo mogelijk vier maanden vóór de gekozen datum).