~ Heilige Doop ~

Het sacrament van de Heilige Doop vindt plaats in de zondagse eredienst. Daaraan voorafgaande (aankondiging gebeurt via de ‘Kerkklok’ en kansel) vindt een doopzitting plaats, waar beide doopouders - met bijbel en trouwboekje - worden verwacht. Samen wordt nagedacht en gesproken over de betekenis van de Heilige Doop.