~ Heilig Avondmaal ~

Het sacrament van het Heilig Avondmaal wordt, in het midden der gemeente, vier keer per jaar bediend voor de belijdende leden van de gemeente. De zondag daaraan voorafgaande wordt in de morgendienst de voorbereiding gehouden, gevolgd door de dankzegging tijdens de avonddienst op de dag van de viering van het Heilig Avondmaal.

In de voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal wordt een bezinningsuur gehouden in het Hervormd Centrum.

Censura morum: tot één week vóór het Heilig Avondmaal kunnen door gemeenteleden eventuele bezwaren over belijdenis en wandel van lidmaten der gemeente worden gemeld aan de praeses of de scriba van de kerkenraad.