~ Kerkrentmeesters ~

Dhr. J. Overvest (voorzitter), tel. 0343-421277, email: jochemovervest@gmail.com

Dhr. S. van Groningen (secretaris), tel. 0343-414335, email: svgr@kabelfoon.nl

Dhr. A. van Donselaar (penningmeester), tel. 0343-562372, email: tonvandonselaar@planet.nl

Commissie van Bijstand voor de Kerkrentmeesters (Notabelen)

Dhr. G.J. Lokhorst, tel. 0343-561536, email: gerritlok@gmail.com

Dhr. H.G. van Donselaar, tel. 0343-563158, email: h.g.vandonselaar@kpnmail.nl

Dhr. D.J. de Bie, tel. 0343-561401, email: famdjdebie@hotmail.nl

Dhr. C. Veen, tel. 06-10881054 email:bouwbedrijfveen@gmail.com