Online reserveren Hervormd Centrum

Laatste meditatie

 

De aanklacht uitgewist

Maar Jezus nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. (Johannes 8:6)

Wat zou de Heere toch geschreven hebben in de aarde? Welke woorden stonden er? Of stonden er geen woorden? Er is al door velen naar geraden. Maar gissen is missen. We zullen het nooit weten. De evangelist Johannes heeft het niet opgeschreven. Het kan goed zijn dat hij ook niet wist welke woorden de Zaligmaker daar met Zijn vinger in het zand schreef. Maar Zijn schrijven had wel uitwerking!

Net als wij, hebben de mensen toen hun halzen uitgerekt om te kunnen zien wat Hij toch schreef. Ze tuurden en duwden elkaar aan de kant, maar zagen niet veel. Ze zagen enkel de Heere die iets schreef. En dat was juist de bedoeling van de Heiland. Zo-even waren alle ogen niet op Hem gericht, maar op een vrouw. Angstig en met neergeslagen ogen stond ze tussen al die mannen. Ieder keek naar haar. Ze was in de val gelopen, ze hadden haar meegesleurd en midden op straat te kijk gezet. ‘Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Mozes heeft ons in de wet geboden zo iemand te stenigen. Gij dan, wat zegt Gij?’ Niet dat deze huichelaars begaan waren met Gods recht. Ze hoopten slechts dat ze de Heere konden pakken op Zijn woorden.

Maar Jezus bukt neer en schrijft met de vinger in de aarde. En door dit te doen, geschiedt er genade aan deze vrouw. De meedogenloze ogen die net nog op haar gericht waren, volgen nu de vinger van Christus. De nieuwsgierige omstanders zien niet meer haar, maar Hem. Zo begint Jezus haar smaad van haar af te nemen. Hij treedt als Plaatsvervanger op. Hij stelt Zich Borg voor haar en neemt haar schande over.

Pas na lang aandringen neemt Christus het woord. En met één zin zet Hij niet de vrouw, maar de beschuldigers te kijk: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar.’ Hoe is het mogelijk! Zij die eerst naar de vrouw keken, en toen naar Jezus vinger, kijken nu elkaar aan. De een na de ander druipt af. Zo gaat de Zaligmaker voort met Zijn verlossings­werk voor deze schuldige vrouw. En weer schrijft Hij verder in de aarde.

Als de laatste aanklager weg is, richt Jezus zich op. De menselijke beschuldigers zijn verdwenen. Maar de Goddelijke aanklacht is daarmee nog niet vereffend. Zij heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Zou Christus half werk doen? Dat heeft Hij nog nooit gedaan. Hij vergeeft genadig haar schuld en opent een nieuwe toekomst voor haar: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.’ De zwarte bladzijden van haar leven worden uitgewist, alsof ze slechts in zand geschreven waren!

Laat deze geschiedenis ons moed geven als wij God moeten ontmoeten, maar niet kunnen ontmoeten. Er is een Zaligmaker! Hij nam de schaamte van haar over, Hij liet de beschuldigers afdruipen, Hij sprak haar vrij en wees haar een nieuwe toekomst. Als Hij dit wilde doen voor haar, zou Hij dit dan ook niet willen doen voor u die met berouw tot Hem komt? Dat is toch de boodschap van het kruis: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen; en onze smarten die heeft Hij gedragen; Hij is om onze overtredingen gewond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.’ (Jesaja 53). Wijst Hij uw zonde aan? Ga dan niet bij Hem weg, maar blijf net zolang voor Hem staan tot Hij u vrijspreekt en een nieuw leven geeft. 


Lees verder


Alle meditaties


Laatste berichten

 

wo 9-mei Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er vanaf 9.30 u een dienst gehouden in de kerk te Langbroek. De dienst wordt georganiseerd door muziekgroep Testify. Als muziekgroep willen we van Gods liefde getuigen door muziek te maken tot eer van Hem. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kleinbloesem, vanuit de GZB. Hij is van 2012 tot 2017 werkzaam geweest in Peru, als docent Testament en Dogmatiek. Ook heeft hij evangelisatiewerk gedaan in de sloppenwijken van Lima. Tijdens de dienst willen we stilstaan bij Handelingen 1:8 "Maar jullie zullen kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over Mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op de aarde."


Lees verder


za 7-apr Zendingswerkers op missie in Nicaragua

Begin januari zijn John en Marjan Lindhout door de GZB uitgezonden naar Nicaragua. Vanuit de Gemeente Langbroek ondersteunen we hen bij hun werk als kerkelijk en diaconaal werkers. Via hun weblog zijn ze te volgen en kunnen er foto’s en video’s bekeken worden: www.gzb.nl/familielindhout.

Na een officieel welkom vanuit de lokale Iglesia Reformada kerken zijn John en Marjan gestart met hun werkzaamheden. Ze zijn actief in de stad Managua, waar veel armoede, verslaving en gebroken gezinnen zijn en laten het Licht van het evangelie daar schijnen. John helpt de lokale kerken om hen toe te rusten en te verzelfstandigen. Hij heeft hiervoor een dag georganiseerd voor alle kerkelijke leiders om na te denken wat de Bijbel zegt over het gemeente zijn en wat hierbij komt kijken. Marjan is actief in de diaconale projecten van de kerk. Iedere middag komen er bijna 300 kinderen bij elkaar in de kerken om daar Bijbels onderwijs en huiswerkbegeleiding te volgen. Ze helpt hierbij en kijkt hoe de lessen verbeterd kunnen worden. Zo zijn ze beiden actief met hun missie in Nicaragua. 

Wilt u hen ook ondersteunen in uw gebeden en via de collectebusjes bij de uitgang van de kerk?

Hartelijk dank namens de zendingscommissie. 


Lees verder


za 17-mrt Preekbespreking, van harte welkom!

D.V. zondag 25 maart wordt stilgestaan bij het thema: “Open je Ogen” in de kerk, dit thema sluit aan bij het diaconale project van de HGJB/GZB. Dit project wordt tijdens de maanden maart en april 2018 in onze gemeente onder de aandacht gebracht. Zie ook www.diaconaalproject.nl.  

De preekbespreking om 20.00 uur in het Hervormd Centrum gaat over de preek van de avonddienst, 18.30 uur in de kerk. Jong en oud zijn hierbij van harte uitgenodigd. De muziekgroep Testify zorgt voor de muzikale begeleiding.

Ds. C.J. Barth en prop. M. Mudde leiden de avond. We kijken uit naar jouw en uw komst! Ben(t) u en jij erbij? 


Lees verder


Alle berichten

Agenda

Vandaag (di 22-mei) Geen actviteiten vandaag

Morgen (wo 23-mei) Geen actviteiten morgen

Volledige agenda

Kerkdienst gemist

Fotoboeken


Alle fotoboeken

Kerkklok aanmelden


Wilt u iedere maand de nieuwe Kerkklok in uw mailbox ontvangen? Dat kan! Meld u aan en u ontvangt iedere maand de nieuwste kerkklok in uw mailbox.

Kerkklok aanmelden


Bibliotheekboeken bekijken


Bekijk welke boeken onze christelijke bibliotheek in het Hervormd Centrum te bieden heeft.
Het kan even duren voordat alle gegevens geladen zijn

Bibliotheek doorzoeken


ANBI