Online reserveren Hervormd Centrum

Laatste meditatie

 

De aanklacht uitgewist

Maar Jezus nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. (Johannes 8:6)

Wat zou de Heere toch geschreven hebben in de aarde? Welke woorden stonden er? Of stonden er geen woorden? Er is al door velen naar geraden. Maar gissen is missen. We zullen het nooit weten. De evangelist Johannes heeft het niet opgeschreven. Het kan goed zijn dat hij ook niet wist welke woorden de Zaligmaker daar met Zijn vinger in het zand schreef. Maar Zijn schrijven had wel uitwerking!

Net als wij, hebben de mensen toen hun halzen uitgerekt om te kunnen zien wat Hij toch schreef. Ze tuurden en duwden elkaar aan de kant, maar zagen niet veel. Ze zagen enkel de Heere die iets schreef. En dat was juist de bedoeling van de Heiland. Zo-even waren alle ogen niet op Hem gericht, maar op een vrouw. Angstig en met neergeslagen ogen stond ze tussen al die mannen. Ieder keek naar haar. Ze was in de val gelopen, ze hadden haar meegesleurd en midden op straat te kijk gezet. ‘Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. Mozes heeft ons in de wet geboden zo iemand te stenigen. Gij dan, wat zegt Gij?’ Niet dat deze huichelaars begaan waren met Gods recht. Ze hoopten slechts dat ze de Heere konden pakken op Zijn woorden.

Maar Jezus bukt neer en schrijft met de vinger in de aarde. En door dit te doen, geschiedt er genade aan deze vrouw. De meedogenloze ogen die net nog op haar gericht waren, volgen nu de vinger van Christus. De nieuwsgierige omstanders zien niet meer haar, maar Hem. Zo begint Jezus haar smaad van haar af te nemen. Hij treedt als Plaatsvervanger op. Hij stelt Zich Borg voor haar en neemt haar schande over.

Pas na lang aandringen neemt Christus het woord. En met één zin zet Hij niet de vrouw, maar de beschuldigers te kijk: ‘Wie van u zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar.’ Hoe is het mogelijk! Zij die eerst naar de vrouw keken, en toen naar Jezus vinger, kijken nu elkaar aan. De een na de ander druipt af. Zo gaat de Zaligmaker voort met Zijn verlossings­werk voor deze schuldige vrouw. En weer schrijft Hij verder in de aarde.

Als de laatste aanklager weg is, richt Jezus zich op. De menselijke beschuldigers zijn verdwenen. Maar de Goddelijke aanklacht is daarmee nog niet vereffend. Zij heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. Zou Christus half werk doen? Dat heeft Hij nog nooit gedaan. Hij vergeeft genadig haar schuld en opent een nieuwe toekomst voor haar: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.’ De zwarte bladzijden van haar leven worden uitgewist, alsof ze slechts in zand geschreven waren!

Laat deze geschiedenis ons moed geven als wij God moeten ontmoeten, maar niet kunnen ontmoeten. Er is een Zaligmaker! Hij nam de schaamte van haar over, Hij liet de beschuldigers afdruipen, Hij sprak haar vrij en wees haar een nieuwe toekomst. Als Hij dit wilde doen voor haar, zou Hij dit dan ook niet willen doen voor u die met berouw tot Hem komt? Dat is toch de boodschap van het kruis: ‘Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen; en onze smarten die heeft Hij gedragen; Hij is om onze overtredingen gewond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Maar de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.’ (Jesaja 53). Wijst Hij uw zonde aan? Ga dan niet bij Hem weg, maar blijf net zolang voor Hem staan tot Hij u vrijspreekt en een nieuw leven geeft. 


Lees verder


Alle meditaties


Laatste berichten

 

do 9-mrt Inzameling Voedselbank

Namens de diaconie willen we iedereen heel hartelijk bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het inzamelen van voedsel voor de Voedselbank! We konden maar liefst 15 kratten met boodschappen afleveren bij de Voedselbank! Geweldig dat we als gemeente zo een bijdrage kunnen leveren aan deze voorziening in ons dorp!

 


Lees verder


vr 13-jan OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar Elkaar wil een tijdelijke, praktische ondersteuning zijn door bieden van een helpende hand en een luisterend oor. Iedereen die in Langbroek woont, jong of oud, kan een beroep doen op de hulpdienst.Er is een netwerk van vrijwilligers dat bij een hulpvraag ingezet kan worden.Email adres is: omziennaarelkaar@hervormdlangbroek.nl. Telefoonnummer: 06-12290261 Voor een ritje, een spelletje, een wandelingetje of een wasje strijken in het nieuwe jaar, staan alle vrijwilligers voor u klaar!

 


Lees verder


do 12-jan Oliebolactie oudjaar

Vrijdag 30 december zijn weer duizenden oliebollen gebakken. Veel voorbereidingen waren getroffen. Iedereen was paraat om er met elkaar een geslaagde actie van te maken. Iedereen wist precies wat zijn of haar taak was om zodoende tot een goed resultaat te komen. In het holst van de nacht begon men met het bakken. Voordat de officiële verkoop startte hadden al veel oliebollen hun weg naar de liefhebbers gevonden. Het venten ging snel mede doordat de CJV hun taak goed oppakte. Ook in het Hervormd Centrum en in de baklocatie aan de Rhodensteijnselaan verliep de verkoop goed. Na afloop bleek het succes van de actie in het resultaat van, na aftrek van de kosten, ruim € 8.189,89. Deze opbrengst van de oliebollenactie is bestemd voor de toekomstige renovatie en isolatie van het dak van de pastorie. De kerkrentmeesters spreken hun dank uit aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, hetzij door middel van arbeid of het beschikbaar stellen van allerhande benodigdheden. Ook dank aan u die oliebollen kocht en d  smaak eveneens wist te waarderen. En mede daardoor een bijdrage leverden aan de voortgang van het gemeentewerk.  


Lees verder


Alle berichten

Agenda

Vandaag (do 27-apr) Geen actviteiten vandaag

Morgen (vr 28-apr) Geen actviteiten morgen

Volledige agenda

Kerkdienst gemist

Fotoboeken


Alle fotoboeken

Kerkklok aanmelden


Wilt u iedere maand de nieuwe Kerkklok in uw mailbox ontvangen? Dat kan! Meld u aan en u ontvangt iedere maand de nieuwste kerkklok in uw mailbox.

Kerkklok aanmelden


Bibliotheekboeken bekijken


Bekijk welke boeken onze christelijke bibliotheek in het Hervormd Centrum te bieden heeft.
Het kan even duren voordat alle gegevens geladen zijn

Bibliotheek doorzoeken


ANBI